Complexe uitdagingen vragen om een zorgvuldige implementatie. Projectmanagement via Toros biedt de kennis en de kunde om uw opdracht volgens afspraak uit te voeren.

Projectmanagement via Toros

De kracht van ervaring: er wordt teruggegrepen naar eerdere projecten om zaken beter aan te pakken. De juiste specialisten worden ingezet, de juiste stakeholders geïnformeerd. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder afgesproken.

Beproefde methodiek: projectmanagement wordt uitgevoerd met PRINCE2, een effectieve methodiek, waarmee het project beter af kan worden gestemd op uw behoeften.

Fase voor fase: uw project wordt per fase gepland, bijgestuurd, bewaakt en afgerond. Een resultaatgerichte aanpak met afspraken over kwaliteit van de oplevering is hier onderdeel van.

Unieke aanpak: elk project is anders en wordt door Toros ook als zodanig aangepakt. Deze aanpak biedt middelen om naar de oplossing te werken binnen de eigenheid van uw project.

Resultaat voor uw organisatie

  • Voorspelbaarheid in de oplossingen
  • Oplevering volgens planning, budget en uw verwachtingen
  • Een gestructureerde aanpak
  • Meer betrokkenheid door gecontroleerde implementatie