In 4 stappen helpen wij uw bedrijf met de noodzakelijk veranderingen en vernieuwingen. Deze activiteiten zorgen uiteindelijk voor de gewenste verbetering. Uiteindelijke resultaten kunnen eventueel ook iteratief worden ingezet voor een continue verbetering van kwaliteit.

Intake

Aanpak

Doen!

Check

In een ori├źnterende gesprek brengen we de behoeften van uw organisatie in kaart. Wij denken mee over de mogelijkheden.

In een plan van aanpak omschrijven we de te volgen stappen en de eindresultaten. In overleg worden overige randvoorwaarden als kwaliteit, tijd en budget toegevoegd.

Volgens een vooraf vastgestelde planning worden de activiteiten uitgevoerd en toegewerkt naar het eindresultaat. Via (tussentijdse) contactmomenten en evaluaties bespreken we samen de resultaten en sturen we bij.

In de eindfase beoordelen we samen of de door u gestelde eisen en wensen zijn behaald. Nadat de restpunten zijn afgehandeld, wordt het eindresultaat officieel opgeleverd en de werkzaamheden afgesloten.